Vi på KMA

KjellKjell Andersson
Producent, regissör
kjell@kmafilm.se

Kjell grundade KMA Filmproduktion 1996 och har sysslat med film och video i olika former under hela sitt vuxna liv. Pedagogik och psykologi är två av Kjells stöttepelare efter att ha varit gymnasielärare i femton år. Kjell har även stor erfarenhet av att arbeta med förståndshandikappade, vilket ligger till grund för de fem filmerna om personer med utvecklingsstörning. Kjell är KMA:s idéspruta och projektledare. ”Inget är omöjligt” är Kjells motto. Kunskap och entusiasm är hans drivkraft.