Produktioner

Ett liv under klubban

Auktion omslag beskurenProducent, manus: Kjell Andersson
Foto: Kjell Andersson, Claes Sundberg
Idé och kreativ produktionsledare: Åke Wigren
Redigering: Kjell Andersson
Speltid: 58 minuter

I Tärby ligger gården Vädhöjden, ensligt mitt emellan Borås och Ullricehamn. Där bor Mats Hjertén med sin hustru Helene. Mats är snart 92 år. Han har varit bonde och hästhandlare. Under hela sitt vuxna liv har han också farit runt på olika auktioner. Hans stora intresse var att samla gamla allmogeföremål. Han har ropat in och sedan sålt vidare. Men han har också samlat på sig en hel del. Ladugården och uthusen är fulla av gamla bruksföremål.

Men nu har han bestämt sig. Paret ska flytta till ett servicehus. Allt bohag ska säljas. Rubbet. På gårdsauktion, som man gjorde förr. Det kommer att bli cirka tusen utrop och man räknar med minst lika många besökare, då auktionen ska äga rum. Detta är berättelsen om Mats, förberedelsen innan auktionen, själva auktionen och hur det kändes efteråt.

Hitlerstenen – en märklig affär i krigets skugga

HitlerstenenProducent, manus, berättare: Kjell Andersson
Foto: Claes Sundberg
Redigering: Kjell Andersson, Josef Harringer
Speltid: 58 minuter

”Hitlerstenen – en märklig affär i krigets skugga” är en avlutande dokumentärfilm i en triologi om svensk stenindustri och dess kringliggande historia och kultur. Den första ”Skärvor från en svunnen tid” handlar om stenhuggarepoken (framför allt i Bohuslän) och visades på SVT 2004 och gick i repris 2008. Den andra ”Stickspåret” handlar om vad kvinnorna, framför allt stenhuggarkvinnorna, gjorde. Den visades på Kunskapskanalen i juni 2008.

Men det finns också en annan märklig historia som de flesta inte känner till, nämligen den om den så kallade Hitlerstenen. Detta berörde framför allt fyra landskap i Sverige: Blekinge, Skåne, Småland och Bohuslän.

Nazityskland gjorde stora beställningar av svensk granit före och under 2:a världskriget. Avsikten var att bygga en ny världshuvudstad, som skulle kallas Germania. En hel del levererades men efter 1943 blev det omöjligt p.g.a. krigets utveckling. Men tyskarna ville ändå ha sin sten och ville ha leveranserna när de hade vunnit kriget. Svenska stenbrotten fortsatte att hugga byggnadssten ända tills krigsslutet. Stenen lagrades längs de svenska kusterna och tyskarna betalade punktligt. Nu gick ju inte kriget som nazityskland hoppades. Byggnadsstenen blev kvar här i Sverige.

Vem ägde då denna granit?

Vart tog den vägen? Var är den nu?

Vad kände de röda stenhuggarna då de högg sten åt Hitler?

Hur stod det till med den svenska dubbelmoralen hos bl. a. stenpatronerna?

Vilka var de tyskar som beställde stenen?

Dessa frågor och mer därtill försöker filmen ge ett svar på.

Stickspåret

Stickande KvinnaProducent, manus, berättare: Kjell Andersson
Foto: Claes Sundberg
Redigering: Kjell Andersson, Rasmus Ohlander
Ljudberabetning: Anders Billing
Speltid: 58 minuter

”Stickspåret – från nödhjälpsarbete till världssuccé”. Under30-talets depression fick inte stenhuggarna tjäna mer än 110 kronor imånaden på statens stödbeställningar. Detta gick inte att försörja enfamilj på. En delegation stenhuggarfruar från norra Bohuslän besöktedå Landshövdinen i Göteborg. Han lämnade över ärendet till sin hustruEmma Jacobsson. Hon åkte runt i Bohuslän och testade olikasysselsättningar, som kunde ge lite extrainkomster. Men det gick trögtatt få avsättning för de olika produkterna. Hon fann dock en sak somalla kvinnor kunde, nämligen att sticka. Emma Jacobsson startadeföreningen Bohus Stickning 1939. Lovorden flödade redan från början.Variationsrika mönster skapade av textilkonstnärer, utsökta garner frånspeciella får och angorakaniner och absolut kvalitetskontroll varhemligheten bakom framgångarna.
Dessa konsthantverksprodukter rönte stor uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser, inte minst i USA. Bohus Stickning avvecklades 1969. Orsakerna var flera men billiga fabrikskopierade tröjor var en. Totalt sysselsatte Bohus Stickning 1700 kvinnor. 1949 var nästan 900 kvinnor involverade.

”Stickspåret” är en fristående uppföljning av dokumentäret ”Skärvorfrån en svunnen tid”. En film om starka kvinnor gjord av en man. Filmenvisades på Sveriges Television i maj 2008.

60 år av boende

BostadsbolagetProducent, manus: Kjell Andersson
Foto: Claes Sundberg
Redigering: Kjell Andersson
Speltid: 27 minuter

En historisk dokumentär om Allmännyttan i allmänhet och Bostadsbolaget i synnerhet.

Eldorado

EldoradoProducent, manus,: Kjell Andersson
Foto: Claes Sundberg
Redigering: Kjell Andersson
Speltid: 18 minuter

Eldorado är ett aktivitets-, kunskapscenter och kulturhus för personer med utvecklingsstörning på en tidig utvecklingsnivå i Göteborg. Eldorado är oansenligt på utsidan men full av aktiviteter på insidan. Eldorado är unikt, inte bara i Sverige, utan i hela världen. Man har tagit det bästa av olika teorier och metoder och sammanfört dem till en helhet som sätter individen i centrum. Nyckelord är kunskap, aktivering, kommunikation, samspel, handledning, inspiration och upplevelserik miljö.
Personalens sätt att bemöta de besökande har även mycket att ge oss ”normalbegåvade”.

Filmen gjordes i samarbete med personalen och följer de olika aktiviteterna under ett års tid.

Skärvor från en svunnen tid

SkärvorRegi Kjell Andersson, Folke Johansson
Producent Kjell Andersson
Redigering Rasmus Ohlander
Berättare Sven Wollter
Produktionsbolag KMA Filmproduktion AB

Speltid 59 min

Stenhuggeriet i Bohuslän har en kort men intensiv historia som tog sin början på 1860-talet och som avklingade under 1970-talet.

Perioden präglas bland annat av extrema konjunktursvängningar, två världskrig, strejker, lockouter och 30-tals depressionen.

Detta förde med sig en otrolig inflyttning av arbetskraft till Bohuslän som tills dess varit helt präglat av fiske och jordbruk. Inflyttningen var inte helt problemfri. Det Schartauanska Bohuslän invaderades av arbetare från framför allt Halland, Blekinge och Småland med betydligt radikalare åsikter.

Skärvor från en svunnen tid är en dokumentärfilm om denna dynamiska och spännande epok i Bohusläns historia, berättad av några som fortfarande är i livet.

Filmen visades på SVT hösten 2004.

Får jag lov
– om kärlek och sexualitet hos personer med lindrig utvecklingsstörning

Får jag lovRegi & Produktion Kjell Andersson
Redigering Claes Sundberg
Produktionsbolag KMA Filmproduktion AB
Speltid 31 min

Under inspelningen av Filmen ”Gränslandet” (om lindrigt utvecklingsstörda) stötte Kjell Andersson på ett brännande ”problem”, nämligen det som handlar om sexualitet och kärlek.

Denna film lyfter fram detta i ljuset. Vi följer två förälskade par som själva får föra fram sina synpunkter. Det är en positiv film som avser locka till debatt och passar utmärkt för utbildning och för de som på något sätt är i kontakt med personer med lindrig utvecklingsstörning.

Medverkar gör också sexologen Lotta Löfgren-Mårtenson, som 2004 doktorerade i ämnen.

En gåtfull verklighet
– hur gravt utvecklingsstörda upplever sin värld

En gåtfull verklighetRegi & Produktion Kjell Andersson
Redigering Stefan Larsson
Produktionsbolag KMA Filmproduktion
Speltid 21 min

Det finns en ganska stor grupp människor som vi nästan aldrig ser. När vi träffar på dem berörs vi ofta illa. Det är de gravt utvecklingsstörda och då speciellt de vuxna. Det är de som inte alls kan föra sin egen talan och som inte har något verbalt språk. De har kanske ett barns intelligens och behandlas ofta som sådana men har en vuxens erfarenhet och behov. Hur mår dessa människor egentligen? Hur ser deras vardag ut? Har de ett värdigt och meningsfullt liv?

En gåtfull verklighet är en dokumentärfilm om gravt utvecklingsstörda och hur de kommunicerar och upplever sin värld. Filmen baseras på Ragnar Furenheds doktorsavhandling med samma namn och har finansierats med hjälp av Stiftelsen Sävstaholm.

”En gåtfull verklighet”, ”Gränslandet” och ”De fyras gäng” är tre fristående dokumentärfilmer som bildar en helhet. Tillsammans täcker de spektrat från gravt utvecklingsstörda personer till de med mycket liten utvecklingsstörning. De är endast de utvecklingsstörda själva som kommer till tals. De är deras egen upplevelse av verkligheten som är intressant. I ”En gåtfull verklighet” har dock det varit nödvändigt att använda sig av ”tolkar” i form av närstående personer. (Samtliga filmer finns även textade på engelska)

Att våga flyga

Att våga flygaEn samproduktion mellan:
First Take Stuntmen’s Ass.
KMA Filmproduktion
TOR Film & Videoproduktion
Speltid 30 min

Informationsfilm om flygrädsla och flygsäkerhet. Sveriges ledande experter på området medverkar i filmen, som på ett sakligt sätt visar vad som sker och hur man på framkomliga vägar kan minska sin flygrädsla.

Att våga flyga kan beställas på Flygtorget.

Gränslandet
– hur lindrigt utvecklingsstörda upplever sin värld

Gränslandet01Regi & Produktion Kjell Andersson
Redigering Rasmus Ohlander
Produktionsbolag KMA Filmproduktion

Speltid 29 min

Gränslandet02En mycket stor grupp människor befinner sig i gränslandet mellan ”normala” och förståndshandikappade. Kjell Andersson har under en tid följt två av dessa människor: Peter och Sven-Anders. Vi får följa dem i vardag och på fritiden. Mycket skiljer dem åt men de förenas i sin önskan att klara sig själva, utan en massa stödåtgärder från samhället. Filmen ställer frågor som vad det egentligen är som gör att man klassas som ”onormal” av omgivningen. Var går gränsen?

Gränslandet har spelats in med stöd från Sveriges Television, Stiftelsen Sävstaholm och Film i Väst. Filmen visades på SVT, 17 juni 2001.

”En gåtfull verklighet”, ”Gränslandet” och ”De fyras gäng” är tre fristående dokumentärfilmer som bildar en helhet. Tillsammans täcker de spektrat från gravt utvecklingsstörda personer till de med mycket liten utvecklingsstörning. De är endast de utvecklingsstörda själva som kommer till tals. De är deras egen upplevelse av verkligheten som är intressant. I ”En gåtfull verklighet” har dock det varit nödvändigt att använda sig av ”tolkar” i form av närstående personer. (Samtliga filmer finns även textade på engelska)

Jakten på havets svarta guld

JaktenRegi & Produktion Kjell Andersson
Redigering Stefan Larsson
Produktionsbolag KMA Filmproduktion
Speltid 28 min

Hummerpremiären i slutet av september varje år är en händelse som många människor ser fram mot. På premiärdagen vimlar det av båtar på havet. Alla tävlar om att vara först på de bästa platserna. Vad är det som driver folk att gå ut i storm och kyla för några humrar, då fisket knappast är speciellt ekonomiskt lönsamt? Vilka är dessa människor?

Jakten på havets svarta guld visades på SVT, 30 september 2001.

Den lilla människans storhet

Människans storhetRegi & Produktion Kjell Andersson & Bo Harringer
Redigering Rasmus Ohlander
Foto Bo Harringer
Produktionsbolag KMA Filmproduktion & FilmAteljén
Speltid 56 min

Filmregissören Roy Anderssons långfilmscomeback Sånger från andra våningen möttes i maj 2000 av stående ovationer vid världspremiären på Cannes Film Festival, där filmen också belönades med Juryns Pris. Kjell Andersson har i samarbete med Bo Harringer och FilmAteljén under två och ett halvt år dokumenterat tillkomsten av Roys film, vilket resulterat i dokumentären Den lilla människans storhet.

Den lilla människans storhet koncentreras till tre nyckelscener i Sånger från andra våningen och inspelningen av dessa. Filmen skildrar hur Roy Andersson omsätter sina tankar om det rådande samhällsklimatet, ondska och vidskepelse, till fiktiv film. Eftersom Kjell och Roy är bröder, har vi haft möjlighet att på djupet skildra Roys idéer och metoder genom personliga samtal och intervjuer.

Den lilla människans storhet har finansierats av Svenska Filminstitutet och Film i Väst. Filmen visades på SVT i oktober 2000. Filmen finns också med på DVD-utgåvan av Sånger från andra våningen.

De fyras gäng
– hur måttligt utvecklingsstörda upplever sin värld

De fyras gängRegi & Produktion Kjell Andersson
Redigering Rasmus Ohlander
Produktionsbolag KMA Filmproduktion
Speltid 29 min

Under hösten 1997 höll Kjell Andersson en kurs i rörlig bild för lätt förståndshandikappade vuxna. Detta blev utgångspunkten för De fyras gäng – en dokumentär om de fyra kursdeltagarna Eva, Kristina, Tommy & Kerstin. Filmen följer de fyra i vardagen och på fritiden och baseras delvis på videomaterial som de fyra själva filmade under kursen. Vad som gör personerna intressanta är deras skilda karaktärer och den öppenhet som genomsyrar deras attityd vid intervjuerna.

De fyras gäng visades på SVT 2 den 30 augusti 1999.

”En varm och positiv berättelse om hur livet ser ut när man inte riktigt är som alla andra” Eva Rogsten, Göteborgs-Tidningen

”En gåtfull verklighet”, ”Gränslandet” och ”De fyras gäng” är tre fristående dokumentärfilmer som bildar en helhet. Tillsammans täcker de spektrat från gravt utvecklingsstörda personer till de med mycket liten utvecklingsstörning. De är endast de utvecklingsstörda själva som kommer till tals. De är deras egen upplevelse av verkligheten som är intressant. I ”En gåtfull verklighet” har dock det varit nödvändigt att använda sig av ”tolkar” i form av närstående personer. (Samtliga filmer finns även textade på engelska)